گام چهلم

فریبا

                                    

امام حسین(ع) می فرماید: هر کس این پنج چیز را نداشته باشد، از زندگی خود چندان بهره ای نمی برد: عقل، دین، ادب، شرم و خوش خلقی .

امام حسین(ع) می فرماید: جمعی خدا را از شوق بهشت می پرستند، این عبادت سوداگران است و گروهی خدا را از بیم دوزخ می پرستند، این عبادت بردگان است و مردمی هم خدا را از روی شکر می پرستند. این عبادت آزادگان و بهترین عبادت است.

امام حسین(ع) فرمود: راستی، عزت است و دروغ، ناتوانی، اسرار، امانت است و همسایگی، خویشاوندی، یاری رسانی، صمیمیت است و کار، تجربه آموزی، اخلاق نیک، عبادت است و سکوت، زینت، تنگ نظری و آزمندی، فقر، بخشندگی، دارایی، و مهربانی، خردمندی است.

امام حسین(ع) فرمود: هر که دوست دارد اجل او تأخیر افتد و روزیش فزونی گیرد باید صله ارحام انجام دهد.

شخصی پیش امام حسین(ع) اظهار داشت: اگر نیکی به نااهل برسد، تباه می شود، امام حسین(ع) فرمود: چنین نیست، بلکه نیکوکاری همچون رگبار است که باید به نیک و بد برسد.

 

---------------

سعید

                                

هر روز صبح در آفریقا وقتی خورشید طلوع می کند، یک غزال شروع به دویدن میکند و می داند سرعتش باید از یک شیر بیشتر باشد تا کشته نشود.
هر روز صبح در آفریقا وقتی خورشید طلوع می کند، یک شیر شروع به دویدن می کند و می داند که باید سریع تر از آن غزال بدود تا از گرسنگی نمیرد.
مهم نیست غزال هستی یا شیر، با طلوع خورشید دویدن را آغاز کن.

 

---------------

امید

                           

یاد بگیریم << 30 درس زندگی از امام حسین (ع) >>
1 ) - امام حسین (ع): سلام هفتاد حسنه دارد، شصت و نُه حسنه از آنِ سلام کننده و یکی از آن جوابگو است.
2 ) - امام حسین (ع): کاری مکن که از آن پوزش بخواهی زیرا مؤمن نه بد میکند و نه عذر می طلبد، و منافق هر روز بد میکند و عذر می خواهد.
3 ) - امام حسین (ع): کسی‌ که‌ بخواهد از راه‌ گناه‌ به‌ مقصدی‌ برسد ، دیرتر به‌ آروزیش‌ می‌رسد و زودتر به‌ آنچه‌ می‌ترسد گرفتار می‌شود .
4 ) - امام حسین (ع): آگاه‌ باشید که‌ یکی‌ از نعمتهای‌ الهی‌ بر شما حاجات‌ و نیازهای‌ مردم‌ به‌ شما است‌، پس‌ از این‌ نعمتها بیزار نشوید که‌ برمی‌گردند و به‌ جایی دیگر می‌روند.
5 ) - امام حسین (ع): کسی‌ که‌ تو را دوست‌ دارد، از تو انتقاد می‌کند و کسی‌ که‌ با تو دشمنی‌ دارد، از تو تعریف‌ و تمجید می‌کند.
6 ) - امام حسین (ع): وقتى‌ شنیدی‌ که‌ کسى‌ به‌ عزت‌ و آبروی‌ مردم‌ تعرض‌ می‌کند، سعى‌ کن‌ که‌ تو را نشناسد.
7 ) - از حضرت امام حسین (ع)‌ پرسیدند فضیلت‌ چیست‌؟ فرمودند: "مالک‌ زبان‌ بودن‌ و بذل‌ نیکی‌".
8 ) - امام حسین (ع): آن‌ کس‌ در صله‌ رحم‌ بهتر است‌ که‌ نسبت‌ به‌ خویشاوندانی‌ که‌ با او قطع‌ رابطه‌ کرده‌اند ، دلجویی‌ و صله‌ رحم‌ نماید.
9 ) - امام حسین (ع): خداوند رتبه‌ها و منزلهای عالیی را به‌ خاطر صبری‌ که‌ بندگان‌ در مقابل‌ تحمل‌ ناملایمات‌ به‌ خرج‌ دهند ، به‌ آنان‌ عنایت‌ می‌فرماید.
10 ) - امام حسین (ع): هر کس‌ که‌ رضایت‌ الهی‌ را با غضب‌ مردم‌ بخرد، خداوند او را از مردم‌ بی ‌نیاز سازد، و هر کس‌ رضایت‌ مردم‌ را با غضب‌ الهی‌ بخرد، خداوند او را نیازمند مردم‌ سازد، والسلام‌.
11 ) - امام حسین (ع): بهترین‌ ثروت‌ آن‌ است‌ که‌ انسان‌ به‌ وسیله‌ آن‌ آبروی‌ خود را حفظ نماید.
12 ) - امام حسین (ع): کسى‌ که‌ از تو حاجتى‌ خواسته‌ است‌، آبروى‌ خود را با درخواست‌ از تو ریخته‌ است‌، تو دیگر با رد کردن‌ او، آبروى‌ خود را نریز.

13 ) - امام حسین (ع): هر کس‌ ما را برای‌ خدا دوست‌ بدارد، روز قیامت‌ ما و او همراه‌ یکدیگر این‌ طور بر پیامبران‌ وارد خواهیم‌ شد، و انگشتان‌ خود را جفت‌ کرده‌، اشاره‌ فرمود و هر کس‌ که‌ برای‌ دنیا ما را دوست‌ داشته‌ باشد، تنها در این‌ دنیا است‌ که‌ خوب‌ و بد با هم‌ مى‌باشند.
14 ) - امام حسین (ع): هیچ‌ امری‌ را نپذیر مگر آنکه‌ خودت‌ را شایسته ی‌ آن‌ بدانی‌.
15 ) - امام حسین (ع): حرص‌ و آز نوعی فقر روانی‌ است‌، سخاوت‌ و بخشش‌ نوعی‌ بی ‌نیازی‌ است‌ .
16 ) -امام حسین (ع): کسی‌ که‌ گرفتاری‌ و اندوه‌ مؤمنی را برطرف‌ کند و او را آسوده‌ کند، خداوند گرفتاری‌ و اندوه‌ دنیا و آخرت‌ را از او رفع‌ می‌کند.
17 ) - امام حسین (ع): هر کس‌ نزد ما آید، حداقل‌ یکی‌ از این‌ چهار خصلت‌ را خواهد یافت‌: برهانی متین‌ می ‌شنود، از قضاوتی عادلانه‌ برخوردار می ‌گردد، با برادری‌ سودمند و پرفایده‌ روبرو خواهد شد و ثواب‌ همنشینی با علما هم‌ خواهد برد.
18 ) - امام حسین (ع): ثروتی‌ را که‌ داری‌ اگر به‌ مصرف‌ خودت‌ نرسانی‌ ثروت‌ مال‌ تو نیست‌، تو از آن‌ ثروت‌ هستی، بنابر این‌ به‌ ثروت‌ خودت‌ امان‌ مده‌ و گرنه‌ او به‌ تو امان‌ نخواهد داد و پیش‌ از آنکه‌ ثروت‌، تو را به‌ مصرف‌ خود برساند تو آن‌ را به‌ مصرف‌ خویشتن‌ برسان‌ .
19 ) - امام حسین (ع): برای‌ پیران‌ زشت‌تر از آن‌ نیست‌ که‌ هوسرانی‌ کنند، برای‌ پادشاهان‌ زشت‌تر از آن‌ نیست‌ که‌ سختگیری‌ نمایند، برای‌ افراد نجیب‌ زشت‌تر از دروغگوییی چیزی‌ نیست‌ و براى‌ علما زشت‌تر از حرص‌ و آز چیزى‌ نیست‌ .
20) - امام حسین (ع): هرگز با دو کس‌ به‌ گفتگو و مجادله‌ مپرداز: یکی با افراد حلیم‌ و بردبار ، دیگرى‌ با افراد نادان‌ و سفیه‌ ، زیرا افراد حلیم‌ با حلم‌ و بردباریی بر تو چیره‌ گردند و افراد سفیه‌ آزارت‌ خواهند داد.

21) - امام حسین (ع): درباره‌ برادر مؤمنت‌ پشت‌ سر سخنیی بگو که‌ دوست‌ داری‌ او پشت‌ سر تو بگوید.
22 ) - امام حسین (ع): کسانی‌ که‌ رضایت‌ مخلوق‌ را به‌ بهای‌ غضب‌ خالق‌ بخرند، رستگار نخواهند شد.
23 ) - امام حسین (ع): هیچ‌ کس‌ روز قیامت‌ در امان‌ نیست‌، مگر آن‌ که‌ در دنیا خداترس‌ باشد.
24 ) -امام حسین (ع): یکی‌ از نشانه‌های‌ جهل‌ و نادانی‌، نزاع‌ و جدال‌ با غیر اهل‌ فکر است‌ از نشانه‌های‌ عالم‌، نقد سخن‌ و اندیشه‌ خود و آگاهی‌ از نظرات‌ مختلف‌ است.
25 ) - امام حسین (ع): اگر دنیا باارزش‌ شمرده‌ شود، منزل‌ آخرت‌ و دار ثواب‌ الهی‌ باارزشتر و والاتر است‌. و اگر بدن‌ و جسم‌ انسانها براى‌ مرگ‌ آفریده‌ شده‌، به‌ خدا سوگند کشته‌ شدن‌ انسان‌ با شمشیر (شهادت‌) بهتر است‌. و اگر رزق‌ و روزى‌ موجودات‌ تقسیم‌ شده‌ و مقدّر گردیده‌، زیباتر و نیکوتر آن‌ است‌ که‌ انسان‌ در طلب‌ رزق‌ و روزی‌ کمتر حرص‌ داشته‌ باشد. اگر جمع‌ کردن‌ اموال‌ برای‌ ترک‌ کردن‌ آن‌ است‌، چرا انسان‌ آزاده‌ نسبت‌ به‌ این‌ چیزی‌ که‌ ترک‌ کردنی‌ است‌ بخل‌ بورزد.
26 ) - امام حسین (ع): عده‌ای‌ از روی‌ طمع‌ عبادت‌ خدا می کنند، این‌ عبادت‌ سوداگران‌ است‌، و جمعی‌ از ترس‌ بندگیی خدا می‌کنند، این‌ عبادت‌ بردگان‌ است‌ و برخى‌ به‌ انگیزه‌ شکر خدا را عبادت‌ می کنند، این‌ عبادت‌ آزادمردان‌ و بهترین‌ عبادتهاست.‌
27) - امام حسین (ع): بترس‌ از ستم‌ کردن‌ بر کسی‌ که‌ به‌ جز خدا یاوری‌ ندارد.
28) - امام حسین (ع): عقل‌ کامل‌ نمی‌شود مگر با پیروی‌ از حق‌.
29 ) - امام حسین (ع): همنشینی‌ با فاسقان‌ انسان‌ را در معرض‌ اتهام‌ قرار می‌دهد.
30 ) - امام حسین (ع): گریه‌ از روی‌ ترس‌ از خدا، موجب‌ رهایی‌ از آتش‌ است‌.
پی نوشت : سالها دل طلب جام جم از ما می کرد....آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد.

 

---------------

 

سبا

                           

آیا میدانستید که شیرینی تنها مزه ای است که جنین در رحم مادر هم می فهمد؟!

آیا میدانستید که برای اینکه
۷۰۰ گرم به وزن شما اضافه شود باید ۹ کیلو سیب زمینی بخورید؟!

آیا میدانستید که بیست درصد آب شیرین جهان میان آمریکا و کانادا قرار دارد؟!

آیا میدانستید که بیماری قند اولین عامل کوری در مردم جهان است؟!

آیا میدانستید که دانشمندان دریافته اند که مورچه همچون انسان صبح ها خمیازه میکشند؟!

آیا میدانستید که زنبور از بوی عرق بدش میاید و به کسی که بدنش بوی عرق بدهد یا عطر زده باشد حمله می‌کند؟!

آیا میدانستید که رنگ سفید برای زنبور عسل آرامش دهنده و رنگ قهوه ای ناراحت کننده است؟!

آیا میدانستید که نعناع سکسکه و تنگی نفس را شفا میدهد؟!

آیا میدانستید که جرم زمین هشتاد و یک برابر ماه است؟!

آیا میدانستید که نوزاد بیش از
۳۰۰ استخوان دارد که با رشد بعضی از آنها به یکدیگر جوش می خورند؟!

 

---------------

پیمان

 

بادام ( Almond )

نام علمی :

• کلیات گیاه شناسی

درخت بادام به بلندی 8 متر می رسد . درختی است زیبا که از زمانهای قدیم در نواحی مرکزی و غربی آسیا مخصوصا افغانستان و ایران ، سوریه و فلسطین پرورش مییافته است .ریشه درخت بادام بسیار قوی است . این درخت می تواند حتی با کمی رطوبت نیز رشد کند .برگهای آن بیضی ، باریک ، نوک تیز و برنگ سبز می باشد . گلهای آن بسیار زیبا و برنگ صورتی است . در اوائل بهار شکوفه های بادام ظاهر می شود .

بطور کلی دو نوع بادام وجود دارد :

1- بادام شیرین  Sweet Almond

2- بادام تلخ      Bitter Almond

میوه درخت بادام بصورت شفت می باشد که قشر خارجی آن سبز رنگ و پوشیده از کرک است که در داخل آن بادام با پوست سخت وجوددرد . در ابتدای تشکیل میوه پوشش خارجی سبز رنگ و گوشت در است که پوشیده از کرک است و هنوز بردستی رشد نکرده که آنرا چغاله بادام Amandon می نامند که دارای خواص مخصوص می باشد . پس از رسیدن بادام بتدریج پوشش خارجی سبز رنگ خشک شده و پوست آن نیز سفت و سخت می شود و مغز بادام در داخل آن رشد کرده و آماده استفاده می شود .

مغز بادام بیضی شکل و مسطح بوده که یکطرف آن نوک تیز است . مغز بادام در داخل پوسته نارک قهوه ای رنگی می باشد که می توان آنرا بکمک آب گرم از آن جدا کرد که مغز بادام سفیدرنگ در داخل آن است .

مغز بادام شیرین و طعم ملایم و خوشمزه ای درد و بسهولت از بادام تلخ تشخیص داده میشود .از کلیه قسمت های درخت بادام شیرین مانند شکوفه ، برگ و میوه آن استفاده طبی میشود .

• ترکیبات شیمیایی:

بادام شیرین دارای 50 تا 55 درصد و بادام تلخ دارای 40 تا 45 درصد روغن می باشد . بادام همچنین دارای 25 درصد مواد سفیده ای و دیاستازی بنام امولسین (Emulsine) ، قند ، صمغ ، موسیلاژ و مواد معدنی می باشد .

بادام تلخ دارای ماده مخصوصی ( 1 تا 3 درصد ) بنام آمیگدالین (Amygdlin ) می باشد که از اثر آب بر روی این ماده اسید سیانیدریک و آلدئید بنزوئیک (Aldehyde benzoic) و گلوکز حاصل می شود .

اسانس بادام تلخ (آلدئید بنزوئیک ) در عطر سازی بکار می رود و همچنین از آن رنگ سبزی بنام مالاشیت Malachite درست می کنند .

اسانس بادام تلخ بدلیل اینکه دارای اسید سیانیدریک است کمی تلخ می باشد .مقدر اسید سیانیدریک در بادام تلخ 0/000025 درصد است .

در صد گرم مغز بادام شیرین خشک شده مواد زیر یافت می شود :

آب                                       4/7 گرم

انرژی                                   598 کالری

پروتئین                                 18/6 گرم

روغن های اشباع نشده               54/2 گرم

نشاسته                                  19/5 گرم          

کلسیم                                   320 میلی گرم

فسفر                                    500 میلی گرم

آهن                                      4/7 میلی گرم

/ 64 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فريبا

سلام ستادی های عزیز... اول هفته همگی خوش. هی می خوام لال شم هیچی نگم/ نمیذارین که[چشمک] دوستان عزیزی که کم لطفی می کنن و سر نمی زنن یا پست دوستاشون رو نمی خونن و نظر نمی دن/ حواسشون باشه ها... هفته ی بعد از ثبت پستاشون معذوریم(اگه خاطرتون باشه از قوانین ولاگ گروهیمونه)[بغل]

فريبا

امید دل عزیز... به خدا اومدم وبت و ÷ست کاملا سبزتم خوندم ولی نمی دونم چرا اجازه نداد چیزی بنویسم/. احتمالا می دونست من بلد نیستم از این حرفای قشنگ شما بگم... اما قطعا بازم میام.

کیانوش

سلام و درود خدمت همه دوستان و سروران گرامی [چشمک][گل]

کیانوش

[تعجب][تعجب] یکی به من هم بگه ولاگ چیه ؟؟؟ [نیشخند][نیشخند]

کیانوش

شما فکر میکنین جزء کدوم دسته هستین ؟؟؟ تو پست فردا متن انتخابی من رو بخونین بعدش جواب این سوال رو بدین [چشمک][چشمک]

کیانوش

تا درودی دیگر دوصد بدرود [خداحافظ][خداحافظ]

افشین

[گل] ايراني به خود آ ,, گر به خود آيي , به خدايي رسي ,, ..... ما زنده به آنیم که آرام نگیریم ,, ........ موجیم که آسودگی ما عدم ماست ,, [گل] خداوند نگهدار ایران باد ... [بدرود]

امید

سلام بر دوستان بسیار بسیار عزیز.شب عالی نکوباد.ایام بر وفق مراد.روزگارتان شیرین چون عسل.آسمان دلتان آبی .... اینقدر این ابجی فری رو حرص ندهید من هنوز هم می بینم بعض دوستان کامنت نمی گذارند.همت کنید تا ستاد رونق بیشتر بگیرد.تا بعد در امان خدا

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/8399/13780926_2369_32k.mp3 فایل صوتی منتشر نشده از رهبری حتما دانلود کنید